Zapytaj o wolny termin

Katowice ul. Ligocka 4a

Katowice,  ul. Zgrzebnioka 29a

Żywiec

Nowy Sącz

Regulamin e-Rejestracji

Twoje Zdrowie S.A. w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług udostępnia rejestrację pacjentów drogą elektroniczną.

W celu dokonania rejestracji drogą elektroniczną należy wypełnić odpowiedni formularz, zamieszczony na stronie twojezdrowie.pl/e-rejestracja, w którym podać należy następujące dane:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
nr telefonu kontaktowego (pole niewymagane),
proponowany termin wizyty (pole niewymagane),
zakres świadczeń (pole wymagane),
uwagi (pole niewymagane).

Na podany przez Pacjenta adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość zwrotna z informacją o ustalonym terminie wizyty. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi max. 3 dni robocze.

Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia kolejek oczekujących. Podczas rejestracji pacjenci nie mają wpływu na ostateczny wybór dnia i godziny wizyty, jednakże przy rejestracji będziemy się starali uwzględnić ich oczekiwania. Otrzymana drogą elektroniczną odpowiedź jest równoznaczna z zarejestrowaniem pacjenta.

Prosimy nie dzwonić i nie e-mailować po kolejne potwierdzenie, blokując niepotrzebnie kanały dostępu do rejestracji.

Istnieje możliwość rejestracji tylko i wyłącznie na 1 termin. Kolejna wizyta będzie możliwa po odbyciu zaplanowanej u lekarza, który decyduje o potrzebie następnych wizyt.
Przy pierwszorazowej wizycie w Poradni, pacjent zgłasza się do Rejestracji celem założenia kartoteki (konieczne skierowanie).

W celu skorzystania ze świadczeń opieki medycznej finansowanych ze środków publicznych konieczne jest potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń. Wobec powyższego należy mieć przy sobie: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń lub złożyć pisemne oświadczenie.
W przypadku rezygnacji z umówionego terminu należy go wcześniej odwołać telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną, wpisując stosowną informację w polu „Uwagi” formularza elektronicznego. Odwołując termin można równocześnie zapisać się na inny.

UWAGA: Nie można odwołać wizyty drogą elektroniczną w dniu planowanej wizyty.
W takim przypadku pacjent zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Pacjent wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Twoje Zdrowie S.A. danych osobowych umieszczonych w formularzu e-rejestracji na potrzeby tego systemu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
Twoje Zdrowie S.A. nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, adresów e-mail, a także innych informacji chronionych przepisami prawa, które znajdują się w e-rejestracji.
Twoje Zdrowie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do systemu e-rejestracji wynikający z przyczyn od niego nie zależnych, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu systemu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami od niego niezależnymi.
Korzystanie z systemu e-rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.